ସମ୍ବାଦ |

 • ଆମେ ଫୁଲପୋଟ ଭିତରେ କ’ଣ ରଖିବା ଉଚିତ୍?ଫୁଲ ପାଇଁ କ’ଣ ଭଲ?

  ପ୍ରଥମଟି: ଗଛର ମୃତ ପତ୍ରଗୁଡିକ ମୃତ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି: 1. ମୃତ ପତ୍ରଗୁଡିକ ଅତି ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ |ସେଠାରେ ମୃତ ପତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗଛ ଅଛି;2. ମୃତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଏକ ପ୍ରକାର ସାର, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗହମ ସହିତ ସମାନ |
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଫୁଲପଟରେ ଫୁଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମାଟି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ |

  ଫୁଲ ଚାଷ, ଫୁଲ ମୂଳର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମାଟି ହେଉଛି ମ material ଳିକ ପଦାର୍ଥ |ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳ ନିଜକୁ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ବ ive ିବା ପାଇଁ ମାଟିରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ absor ଗ୍ରହଣ କରେ |ମୃତ୍ତିକା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ |ସୋଇରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପରଫେକ୍ଟ ଭେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ପାଇବେ |

  ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଭେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରର ଡିଜାଇନ୍ ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ |ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚେହେରା ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ |ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପାତ୍ରର ସ୍ଥାନ ରଖିବା ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ ...
  ଅଧିକ ପଢ

ସମ୍ବାଦ ଚିଠି

ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କର |

 • sns01
 • sns02
 • sns03